Seko och Maskinentreprenörerna har avbrutit förhandlingarna om ett nytt avtal. ”Helt oacceptabelt”, säger facket om arbetsgivarnas krav på fler undantag från turordningsreglerna.

Medan Maskinentreprenörerna talar om en ”paus” i förhandlingarna och säger att parterna är överens om de flesta områden har Seko reagerat starkt på vad facket ser som försämringar av kollektivavtalet.

– Vi erbjuds sämre villkor än vad byggbranschen i övrigt redan har fått, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman vid Seko.

Maskinentreprenörerna vill sänka lärlingslönerna och ingångslönerna för färdigutbildade förare. Dessutom vill arbetsgivarna göra det möjligt för företagen att undanta fyra anställda från principen ”sist in först ut” när företag med upp till 15 anställda säger upp på grund av arbetsbrist.

– Helt oacceptabelt, säger Björn-Inge Björnberg.

Det gamla avtalet löpte ut den 31 mars, men fortsätter att gälla i väntan på ett nytt. Seko överväger nu att säga upp avtalet för att kunna varsla om stridsåtgärder. Inga nya förhandlingar är inbokade.