448.000 personer, 246.000 män och 202.000 kvinnor, var arbetslösa i mars i år – 44.000 fler än i mars 2009. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 45.000 till 150.000. Det betyder att var tredje arbetslös har gått utan jobb i minst sex månader.

Detta enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) siffror som publicerades i dag, onsdag.

Knappt 4,5 miljoner människor var sysselsatta. Det är oförändrat jämfört med mars 2009.

Antalet fast anställda minskade med 38.000 på ett år – men minskningen är så liten att den ryms inom den statistiska felmarginalen. Det kan vara ett tecken på ett trendbrott. För första gången på ett år redovisar SCB inte en statistiskt säkerställd minskning av antalet fast anställda.

Knappt 3,4 miljoner personer hade fasta jobb i mars. Knappt 600.000 hade tillfälliga jobb. Det betyder att 15 procent av alla anställda har tillfälliga jobb.