Sveriges starka statsfinanser ger stort utrymme att minska den höga arbetslösheten, om bara viljan finns. Så lyder det klara budskapet i LO-ekonomernas vårrapport.

Arbetslösheten blir enligt LO-ekonomerna fortsatt hög, 9,0 procent både i år och nästa.

Ändå har de räknat med tio miljarder kronor mer i statligt stöd till kommuner och landsting 2011 än vad regeringen gjort.

Kommunstöd gynnar sysselsättningen betydligt mer än permanenta skattesänkningar, anser LO-ekonomerna. Stödet kan till och med gärna få bli högre och ekonomerna välkomnar den utlovade satsningen på tolv miljarder kronor som de rödgröna enats om.

Brist på kompetenshöjning
De efterlyser också en betydligt större satsning på arbetsmarknadsutbildning.

– Ett ordentligt utbildningslyft kostar pengar. Om budgetunderskottet då blir något högre är inget som helst problem, eftersom vi har oerhört starka statsfinanser, säger LO:s chefekonom Lena Westerlund.

Enligt LO-ekonomernas granskning budgeterar regeringen för 220.000 platser under 2010 och 2011, men bara en tredjedel är i någon mån kompetenshöjande. Resten är coachning, jobbkartläggning och liknande.

För unga arbetslösa är det än värre. 80 procent av de arbetslösa ungdomarna fick i februari 2010 antingen jobbsökning med coach eller ingen aktivitet alls. Bara en mycket liten del erbjöds kompetensutveckling.

– Tiden rinner ut och tåget har snart gått för att utbilda arbetskraften, men regeringen kan fortfarande hoppa på med ett kompetenslyft, säger Lena Westerlund.

Snabbare omställning
En ordentlig utbildningssatsning tillsammans med en bättre a-kassa ger, enligt LO-ekonomerna, snabbare omställning och bättre tillväxt.

Rotavdraget bör vidare tidsbegränsas till och med 2011 och även omfatta flerbostadshus.

– Det handlar inte om manligt eller kvinnligt som det ibland talas om, utan om hur man mest effektivt ska stimulera ekonomin. Krisen är en efterfrågekris och då är byggsektorn effektiv för att få folk att tidigarelägga sin konsumtion.

LO-ekonomerna ger sig också in i bostadspolitiken och vill se en större satsning på nya bostäder, framför allt hyresrätter.

– Det är en lärdom av 90-talskrisen. Tillväxten kommer att fortsätta öka i storstäderna. Då måste man underlätta för folk att flytta dit där de kan få jobb, säger Lena Westerlund.

FAKTA / LO-ekonomernas prognos
Arbetslösheten blir hög och sysselsättningen står närmast still, tror LO-ekonomerna. Riksbanken har gjort ett bra jobb men får gärna dröja med en räntehöjning. Lönerna ökar runt 2,5 procent per år.

2009 2010 2011
Tillväxt -4,9 2,8 3,3
Sysselsättning -2,3 -0,2 0,2
Arbetslöshet 8,4 9,0 9,0
Timlön 3,4 2,4 2,6
Inflation -0,3 0,9 1,7
Riksbanksränta, årssnitt 0,7 0,4 1,8