Sekos nya väg- och banavtal ska ge fler anläggningsarbetare fasta jobb. Efter många års diskussioner preciseras också vilken rumsstandard de anställda har rätt till när arbetsgivaren står för boendet.

–I avtalet finns nu detaljerade regler om boendet när du arbetar långt hemifrån: eget rum, dusch och så vidare, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman vid Seko.

Personalutrymmena, som ofta består av en vagn, ska också bli bättre. 2015 ska alla vagnar ha ett duschutrymme.

Tryck i branschen
Avtalet löper under 23 månader (fram till den 29 februari 2012) och ger löneökningar med 287 kronor i månaden eller 1,65 kronor i timmen det första året. Andra året höjs lönen med 461 kronor i månaden eller 2,65 kronor i timmen.

Hälften av löneökningarna kan fördelas i lokala förhandlingar. Men om parterna inte kommer överens där, så får varje anställd ut hela krontalet.

– Investeringarna i vägar och järnvägar har fortsatt oberoende av lågkonjunkturen, och det är hårt tryck i branschen, säger Björn-Inge Björnberg. I de absolut flesta fall räknar vi med löneglidning, alltså löneökningar utöver vad avtalet ger. Därför tror vi att samtliga medlemmar i praktiken ska få ut minst de löneökningar som står i avtalet.

Seko har räknat ut att avtalets löneökningar motsvarar 3,5 procent om de räknas om till en 24-månadersperiod. Men då ingår också värdet av en arbetstidsförkortning, som kommer att genomföras i två steg. Sedan tidigare har anläggningsarbetarna fått sin arbetstid förkortad med 18 timmar per år, vilket nu utökas till 32 timmar. Hur tiden tas ut – som enstaka timmar eller hela lediga dagar – får var och en göra upp med sin arbetsgivare om.

Säsongsarbete knäckfråga
En av de svåraste frågorna i förhandlingarna, som blev klara sent i fredags kväll, gällde säsongsarbetena, som framför allt finns inom asfaltsläggning. Med det gamla avtalet, från 2007, påbörjades en övergång från säsongsjobb till fler fasta anställningar. Antalet arbetare som lever på a-kassa någon del av året har minskat med 3.500. Kvar finns 2.000 säsongsarbetare. Nu tas ytterligare ett steg genom att den som har säsongsarbete i över tio månader måste erbjudas tillsvidareanställning.

Frågan om inhyrning av personal regleras på ett sätt som liknar flera andra nyss slutna avtal. När det finns uppsagda personer som har förtur till återanställning måste arbetsgivaren förhandla innan personal hyrs in på mer än fem veckor. Blir parterna inte eniga får en nämnd med en oberoende ordförande avgöra tvisten.