Skogsindustriernas vd Marie S Arwidson och Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg vid presskonferensen i Stockholm på måndagen om att man kommit överens och att fackets stridsåtgärder nu är avslutade.
 

Konflikten i pappersindustrin är över. Pappers och Skogsindustrierna har i kväll undertecknat ett avtal på 22 månader som ger de anställda en aning högre löneökningar än de tidigare industriavtalen lett till.

 

Löneökningarna i år blir 266 kronor till alla anställda den 1 maj. Hela löneökningen är generell, vilket betyder att alla få lika mycket. Avtalet innehåller också en låglönesatsning som ger 50 kronor mer, det vill säga sammanlagt 311 kronor, till dem som tjänat mindre än 21.300 kronor i månaden.


Något mer än övrig industri

Nästa år får alla 398 kronor i en generell ökning och dessutom bildas en lokal pott på 103 kronor per anställd som fördelas i lokala förhandlingarna. Sammanlagt ökar då lönerna med 501 kronor den 1 april 2011.

 

– Sammanlagt ökar lönerna med ungefär 3,4 procent och det är i alla fall lite mer än industrin i övrigt, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig på Pappers.

 

En bragd enligt facket

Löneökningarna ligger dock långt ifrån de 2,6 procent i år som LO-normen låg på och som Pappers krävde. Enligt Matts Jutterström var det omöjligt att nå mer, då andra förbund redan gjort upp på lägre nivåer, vilket blockerade förhandlingarna.

 

– Vi har i alla fall slagit igenom industrinormen, och det är en bragd bara det. Den var ju suttit gjuten i cement.

 

En annan stridsfråga har gällt avräkningen av pensionsavgifterna.

 

Uppskjuten betalning

– Den har vi löst så att vi skjutit upp betalningen, och sedan får väl frågan tas upp igen i nästa avtalsrörelse, om arbetsgivarna kräver det, säger Matts Jutterström.

 

Den allra svåraste frågan att knäcka har dock varit bemanningsfrågan och företrädesrätten. Där Har Pappers accepterat en kompromiss som enligt Matts Jutterström bygger på den förhandlingsmodell GS förhandlade fram.

 

– Men vi har fått några förbättringar, säger han.

 

Inhyrningsråd

En är att det ska finnas inhyrningsråd som ska bevaka bemanningsfrågan så att inga uppsagda med återanställningsrätt får sina rättigheter kränkta. Liksom i GS modell ska en partsgemensam nämnd ta ställning till ärenden som rör inhyrning om förhandlingarna misslyckas, och pappersindustrins nämnd ska ha en ordförande som är tillsatt av Medlingsinstitutet.

 

Modellen innehåller också ett skadestånd på 1,5 prisbasbelopp (i år blir det 63 600 kronor) till den som får sin företrädesrätt kränkt om inte inhyrningen avslutas.

 

Glada arbetsgivare

Arbetsgivarna i Skogsindustrierna är glada över att ett avtal nu blivit klart, och att strejken nu blir avblåst.

 

– Det viktigaste för oss har varit att nå ett avtal som gör att våra företag kan klara konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det har vi lyckats med, säger Marie S. Arwidson i en kommentar.

 

Enligt arbetsgivarna uppgår löneökningar till 3,3 procent, en tiondels procentenhet mindre än fackets beräkningar.