En vårdare på ett behandlingshem utanför Lindesberg fick livshotande skador efter att ha misshandlats svårt i går kväll.

Tre unga män, 18 till 20 år, som vårdas på hemmet har anhållits. De ska ha befunnit sig i ett uppehållsrum med vårdaren när misshandeln skedde.

Vårdaren är i 30-årsåldern. Misshandeln ska enligt polisen ha föregåtts av någon form av "diskussion" mellan personal och de tre intagna.

– Vi vill inte lämna alltför mycket information för vi ska höra människor som möjligen har uppgifter att lämna och få spontanberättelser kring vad som har skett, säger Örebropolisens presstalesman Torbjörn Carlson.

Behandlingsprogrammet har en avdelning med tio platser för pojkar/män mellan 16 och 20 år med allvarliga missbruksproblem. Sex av platserna är låsbara.

Behandlingsprogrammet där misshandeln skedde ligger cirka sju mil norr om Örebro. Det har en avdelning med tio platser för pojkar/män mellan 16 och 20 år med allvarliga missbruksproblem. Sex av platserna är låsbara.

Den svårt misshandlade vårdaren har flugits till Akademiska sjukhuset i Uppsala för fortsatt behandling, uppger SVT:s Tvärsnytt.

Alltsammans är beklagligt och helt oacceptabelt, kommenterar Tobias Bjerman, studieorganisatör i fackförbundet ST:s avdelning inom Statens institutionsstyrelse (Sis). Det är Sis som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem.

– Arbetsmiljön måste sättas i första rummet, men sedan förra året har vi en mycket hård ekonomisk åtstramning på myndigheten och beslut om nedskärning av platser. Samtidigt har vi ett oerhört tryck på placeringar, vilket ger överbeläggning på många avdelningar. Ensamarbete, underbemanning och överbeläggning ger ingen bra säkerhet, säger Tobias Bjerman.

TT