Pappers har lämnat ett avtalsbud till Skogsindustrierna. Ett avtal kan därmed vara på gång i pappersindustrin.

Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg skriver i sin blogg att budet lämnades över klockan 11:30 och han kallar budet för ”en väl avvägd kompromiss som tar hänsyn till båda parters intressen”.

Skogsindustriernas förhandlingschef Per Hidesten vill inte kommentera budet från facket och inte heller förhandlingarna i övrigt.

– Förhandlingarna pågår och det är allt jag kan säga i nuläget, säger han.

Om parterna inte enas inom de närmsta timmarna utvidgas Pappers strejk till sex nya bruk.