En kvinna i Aten passerar en uppmaning till storstrejk. Nationalekonomen Anne-Marie Pålsson (M) spår att fler EU-länder kommer att falla efter Grekland.
 

– Finanskrisen har hittills varit mest teknik. Det är nu den verkliga krisen börjar.
De drastiska orden kommer från Sandro Scocco, tidigare LO-ekonom. Han fruktar högre permanent arbetslöshet och press mot lägre löner.

Efter finanskrisen har Europas hushåll stora skulder och måste spara betydligt mer än tidigare.

Men samtidigt sanerar skuldsatta stater sina statsfinanser genom att försämra offentliga stöd och sänka offentliga löner. Det gör att konsumtionen inte kan öka och hjälpa ekonomin på fötter, ansåg Sandro Scocco på ett frukostmöte i onsdags hos tankesmedjan Global utmaning.

Det kan betyda permanent hög arbetslöshet och en press nedåt på lönerna.

– Att upprätthålla lönerna är ett sätt att hålla uppe konsumtionen. Men i stället försöker många länder pressa tillbaka löneutvecklingen för att dra egna exportfördelar.

– Om alla länder gör så finns till slut ingen som har råd att köpa de andra ländernas produkter, och ekonomin kommer att försämras för alla.

– EU och EMU står inför oerhört stora stabiliseringspolitiska utmaningar. Och där är Grekland bara ett symptom på utvecklingen.

 

Osäker framtid
Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och riksdagsledamot för Moderaterna, gjorde sig känd under EMU-debatten genom att gå emot partilinjen och förespråka ett nej till EMU.

Hon har inte ändrat åsikt och håller med om den osäkra framtiden:

– De länder som har klarat sig bra kan säga att de länder som skuldsatt sig får skylla sig själva och spara, men det faller tillbaks på dem själva eftersom de då inte har några länder att sälja till.

Och det ger följder:

– EMU-projektet är politiskt viktigt och kommer att försvaras. Det gör det ännu svårare för Grekland och de övriga skuldsatta länderna och det enda sättet för dem att klara sin situation är att sänka löner, förmåner och offentliga utgifter.

– Och tro mig, det är inte bara i Grekland vi kommer att få se folk som protesterar på gatorna.

 

Bankrutt
Det är inte ens orealistiskt att något av de skuldsatta europeiska länderna till slut ställer in betalningarna och helt enkelt förklarar landet bankrutt, som Argentina gjorde 2002.

– Alla förfasades då men efter några år var det många som ansåg att det nog var det bästa som kunde ske, säger Anne-Marie Pålsson.