Kommunal och SKL har ajournerat förhandlingarna om nytt avtal för 370.000 anställda i kommuner och landsting till mitten av nästa vecka.

Det är ännu inte bestämt när Kommunals stora avtalsdelegation ska kallas in nästa gång, men båda parters delegationer har hög beredskap att rycka in vid behov.

Parterna tog beslutet om ajournering i samförstånd.

– Vi ser ändå att det finns ljuspunkter. Vi vill ha ett avtal, men nu är inte rätt tidpunkt, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.