Med 3,7 procents löneökning på två år och en bra reglering av hur bemanningsföretag får användas är fackförbundet Seko nöjt med sitt nya telekomavtal.

 

Avtalet, som skrevs under på fredagseftermiddagen, innebär att lönerna höjs med minst 1,1 procent från den 1 juni 2010, och yttterligare minst 2,6 procent den 1 juni 2011.

 

Löneökningarna beräknas på lönesumman hos respektive arbetsgivare och samlas i en pott, som parterna förhandlar om lokalt.

 

Minst 3,7 procent

Den samlade löneökningen på 24 månader blir alltså minst 3,7 procent. Det kan jämföras med Teknikavtalet, där IF Metalls medlemmar fick 3,2 procent på 22 månader.

 

En av avtalsrörelsens centrala frågor har varit i vilken mån arbetsgivarna ska få använda inhyrd personal efter att de har sagt upp egna anställda.

 

– I Telekomavtalet regleras frågan ungefär så som i fackförbundet GS avtal, men vår lösning är något starkare, anser Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.

 

Förhandlar om inhyrning

Då arbetsgivaren vill hyra in personal i mer än fem veckor trots att det finns uppsagda som har förtur till återanställning ska arbetsgivaren ta upp en lokal förhandling.

 

Där gäller det för arbetsgivaren att visa varför inte någon av de uppsagda kan ta jobbet. Blir parterna inte överens, så ska arbetsgivaren begära central förhandling. Går det inte att nå enighet där heller, så får en nämnd avgöra tvisten.

 

– I vår modell utser statliga Medlingsinstitutet den opartiska ordföranden i nämnden, säger Sven-Olof Hellman.

 

Det nya Telekomavtalet innebär också att olika förmåner som tidigare har funnits i lokala avtal regleras centralt. Avtalet klargör när restidsersättning ska betalas ut, och ger extra ersättning vid arbete på hög höjd – i klartext stolpar och tak högre än 13 meter.