– Att inte fler har gått ur a-kassan beror nog på att de inte upptäckt hur dålig den är. Det säger Social­demokraternas arbetsmarknads­politiske talesman Sven-Erik Österberg om den utarmade a-kasseförsäkringen.

En halv miljon människor har gått ur a-kassan sedan avgifterna höjts och ersättningen sänkts. Men många har ännu inte förstått hur genomgripande förändringen är, hävdade Sven-Erik Österberg under ett LO-seminarium om a-kassan som arrangerades i veckan.

Docent Anders Kjellberg, på sociologiska institutionen på Lunds universitet, har jämfört a-kasseförsäkringen med andra typer av försäkringar och kommer till samma slutsats.

Max 60.000 kr i ersättning
Ett par där båda tillhör Hotell- och restaurangs kassa betalar i dag 10.320 kronor per år i a-kasseavgift.

Det kan jämföras med en olycksfallsförsäkring som kostar 2.400 kronor per år eller en villaförsäkring som kostar 4.000 kronor.

A-kassan är inte bara dyrare än andra försäkringar för detta restaurangpar, den ger också betydligt sämre skydd.

– Om det värsta skulle hända och din villa brinner ned så kan du få två miljoner kronor från din villaförsäkring. Om det värsta händer och du blir arbetslös får du som mest 60.000 kronor på ett år jämfört med dem som står utanför a-kassan, säger han.

Ökade inkomstskillnader som mål
Regeringen har två uttalade mål med den höjda a-kasseavgiften.

Det ena är att låta de höjda avgifterna bekosta skattesänkningar i jobbskatteavdraget. Det andra är att hålla tillbaka löneutvecklingen inom områden med hög arbetslöshet, genom att anställda inom dessa områden får betala extra hög a-kasseavgift.

På så sätt ökar inkomstskillnaderna och därmed sysselsättningen, enligt regeringen. Något LO:s chefekonom Lena Westerlund skarpt kritiserar.

– Vilka löneskillnader man ska ha är en ren värderingsfråga och har inget att göra med någon som helst forskning runt sysselsättningen, säger hon.

Miljöpartiet har gett med sig
Finns det då något alternativ om de rödgröna vinner årets val?

Något gemensamt förslag om a-kassan har ännu inte presenterats men när en gemensam rödgrön alternativbudget läggs fram den 3 maj finns ett förslag klart, lovar Socialdemokraternas Sven- Erik Österberg.

– Alla vet nog att Miljöpartiet egentligen vill ha en annan struktur på a-kassan, men de har nu ändå accepterat den modell vi förespråkar, säger han.

Socialdemokraterna vill också att a-kassan utreds.

Men en utredning är väl inget att gå till val på?

– Vi har tre saker som vi kan genomföra så gott som direkt. Det är sänkt avgift, höjda ersättningar och bort med de differentierade avgifterna. Men därefter behövs en ordentlig genomlysning.

Socialdemokraterna vill också höja taket i a-kassan från 18.700 kronor i månaden till 27.200 kronor.

– Ingen ska heller behöva betala mer än 100 kronor i månaden i a-kasseavgift och jag tror vi hamnar ganska nära den summan, säger Sven-Erik Österberg.

 

Krogpersonal betalar 333 kronor mer än för 4 år sedan

A-kassa Avgift 2006 Avgift i dag Ökning Årsavgift i dag
Lärarnas 97 90 -7 1.080
Akademikernas 90 90 0 1.080
Finans- och försäkrings 86 90 4 1.080
Grafiskas/GS 110 420 310 5.040
Skogs- och träs/Gs 96 420 324 5.040
Hotell och restaurangs 97 430 333 5.160