Byggnads har tecknat avtal på samtliga avtalsområden. Under en nattmangling i natt löstes de sista knutarna och sex avtal blev klara.

 

Byggnads är klart med avtalsförhandlingarna. I natt tecknade förbundet de sista sex avtalen.

 

– Vi har gjort klart allt under en nattmangling, säger Torbjörn Johansson, förhandlingschef på Byggnads, till tidningen Byggnadsarbetaren.

 

Följer mallen

Nattens överenskommelser gäller VVS-avtalet, kylavtalet, glasavtalet och förbundets tre olika plåtavtal – byggnadsplåtslageri, ventilation och plåtbearbetning.

 

De innehåller i stort sett samma villkor som förbundets största avtal, byggavtalet, men exakt hur överenskommelserna ser ut blir känt först i eftermiddag. Först ska Byggnads avtalsråd ta ställning till avtalen och deras möte pågår fortfarande.