KONSTNOTIS. Under Kulturnatten och i samband med den allra sista helgen för utställningen med Lee Lozano anordnar Moderna museet en kväll med performance, dans och installationer i hennes anda.

Det framhålls ofta att Lee Lozano (1930-1999) med konceptuella verk som "Boycott Women Piece" och "The Dropout Piece" frivilligt valde att lämna konstvärlden och New York i början av 1970-talet. Trött på kommersialiseringen, den offentliga konstnärsrollen och det sexistiska samhällsklimatet drog hon situationen till sin spets med en rad så kallade "Language Pieces".

Verk som på ett sätt nu återigen aktiveras när skådespelaren Björn Kjellman ska läsa dem högt. För även om de är textbaserade pekar de alltid på handlingar eller sociala situationer. Hela tiden med självpåtagna regler, som i "Dialogue Piece", serien av inbjudna och enskilda samtal som påbörjades 1969.

Ett verk av Lee Lozano som handlar om projektet att strejka från konstvärlden och istället bara ägna sig åt att undersöka den personliga och allmänna revolutionen, med exempel på hur detta ska gå till. Foto: MODERNA MUSEET.
 

Samtalen fortsatte

Enligt Lucy Lippards artikel i katalogen avslutades dessa aldrig utan fortsatte, telefon- och brevledes, även efter att Lee Lozano på ett radikalt sätt vänt en stor del av konstvärlden ryggen.

 

Dialogerna som hon själv beskrev som de ideala konstverken; osäljbara, demokratiska och enkla att göra.

Och visst är det en vacker tanke att hennes konstnärskap nu kan bli utgångspunkt för nya samtal och möten.

 

Läs också: Inbjudan till finissagen.

Thomas Olsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn