Mats Ullhammar, undersköterska och personlig assistent, följer inte med till Frösunda, men stannar kvar hos sin brukare, Åsa Flygare. En annan stadsdel i Stockholm, Årsta-Enskede-Vantör, tar över den personliga assistansen hos henne.
 

Om drygt en vecka, den 1 maj, tar Frösunda LSS över ansvaret för den personliga assistansen efter kommunen i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

Majoriteten av de personliga assistenterna tänker inte byta arbetsgivare.

För att klara övergången tänker stadsdelen beordra de personliga assistenterna att jobba kvar så länge det behövs.

Men Kommunal säger nej.

– Så kan man inte göra. Vi kommer att lägga ett tolkningsföreträde, säger Per Bexelius, ombudsman på Kommunal i Stockholm.

Öppen fråga
Därmed är det en öppen fråga om stadsdelen och Frösunda kan klara assistansen åt brukarna efter den 1 maj.

– Det gör vi absolut. Vi arbetar intensivt tillsammans med kommunen för att hitta lösningar. Det är vårt gemensamma ansvar. Kommunen ska hjälpa till med folk under ett övergångsskede, säger Charlotte Templeton, affärsområdeschef på Frösunda LSS.

Drygt 200 personliga assistenter är i dag kommunalt anställda och berörs av verksamhetsövergången. Knappt ett 70-tal är anhörigvårdare. De följer med till Frösunda. Deras villkor påverkas inte alls.

Av de 150 som återstår hade 45 anmält att de tänker följa med till Frösunda i mitten av april. Hur det slutar visar sig den 30 april. Det är sista dagen att ge besked både för brukare och personliga assistenter.

Sämre villkor
De personliga assistenterna får sämre villkor hos Frösunda. Arbetsveckan förlängs från 36 eller 37 timmar i veckan till 40 timmar. Kompensationen för jourtid blir sämre. I kommunen räknas varannan jourtimme som en arbetad timme, men inte hos Frösunda.

Dessutom kan de personliga assistenterna bli utan lön i en månad, eftersom kommunen har förskottslön och Frösunda har lön i efterskott.

De senaste veckorna har Kommunal och Frösunda förhandlat om villkoren för de personliga assistenterna efter övertagandet. Nu står det klart att parterna inte kommer överens.

– Vi hade kommit långt och jag hade en förhoppning om att vi skulle nå en överenskommelse. Det var inte så mycket kvar att diskutera när Frösunda klev av. Vi tycker att det är väldigt tråkigt. Det som återstod att diskutera var kompensation för den förlängda arbetstiden. Vi begärde inga stora summor, berättar Per Bexelius.

Inget är säkert
Kommunal och Frösunda är överens om att det är fråga om en verksamhetsövergång. Det innebär bland annat att de personliga assistenterna behålla sina fasta jobb. I privata företag är annars tidsbegränsade anställningar det normala.

Men ingenting är riktigt säkert. Om de flesta anställda inte följer med kan det öppna för nya tolkningar.

Enligt lag är brukarna fria att välja personlig assistans var de vill. När kommunen lägger ut sin verksamhet på entreprenad innebär det bara att brukarna får en anordnare mindre att välja på.

Entreprenaden på Södermalm är den fjärde hittills i Sverige och den största. Ungefär 50 av 180 brukare på Södermalm har valt kommunen. Om de inte säger något annat får de Frösunda LSS som anordnare den 1 maj.

Politiskt beslut
Men många brukare har valt andra anordnare – även andra stadsdelar i Stockholm. Därmed blir de kvar i kommunen, en möjlighet som ingen har informerat om och som är omstridd i kommunen.

Den borgerliga majoriteten i Södermalms stadsdelsnämnd har beslutat att lägga ut assistansen på entreprenad.

– Det är ett politiskt beslut som har försatt alla i den här situationen, konstaterar Per Bexelius.