Skledros. Bild från Wikimedia, licensierad under Creative Commons.
 

När fartyget kom till Gävle i tisdags hade de 19 i besättningen inte fått lön på två månader, och befälen hade fått ta pengar ur egen ficka för att köpa mat.

 

För att sätta press på rederiet vägrade besättningen att lossa lasten av flygbränsle, och med hjälp från Seko och Transport försattes Skledros i blockad.

Under onsdagen fick Annica Barning, Sekoombudsman och inspektör för Internationella transportfederationen, ITF, försäkringar om att pengar var på väg. Därför hävdes blockaden på onsdagskvällen och lasten började lossas. Under förmiddagen i dag, torsdag, har pengarna burits ombord. Det rör sig om en dryg miljon i svenska kronor.

 

Lossningen avsutas
– Lossningen av lasten kommer att avslutas mitt på dagen, och sedan går fartyget till Klaipeda i Litauen, säger Annica Barning. En stor del av besättningen, som består av ryssar och ukrainare, mönstrar av där.

De svenska ITF-inspektörerna kommer att skriva en rapport om händelsen till ITF.

 

ITF håller koll
– Det betyder att ITF världen över kommer att hålla ett extra öga på det här rederiets fartyg, säger Annica Barning.

Rederiet, Admi Bros Shipping Management, hör hemma på Cypern och äger 18 fartyg. Enligt Vladimir Nizovtsov, kapten på Skledros, ägs rederiet av ett bolag på Marshallöarna, Sultan Management.