Byggnads sista avtal som tecknades i natt löper på två år och ger löneökningar på 3,5 procent.

 

– Man kan alltid önska sig mer, men under rådande förhållanden får vi nog vara nöjda med det här, säger Torbjörn Hagelin, chef för Byggnads förhandlingsenhet.

 

Han säger att de svåraste frågorna att lösa har varit bemanningsfrågan, och fackets krav på arbetstidsförkortning, i alla fall på Kyl- och plåtavtalen där han lett förhandlingarna.

 

Lossnade i natt

– Det har varit låst länge, men i natt lossnade det. Vi blev klara kvart över fyra imorse.

 

Byggnads fick igenom arbetstidsförkortningar på samtliga avtalsområden, enligt Torbjörn Hagelin, men villkoren varierar.

 

– På kyl- och plåtavtalet fick en timme arbetstidsförkortning från den 1 januari 2011. Det är i alla fall något.

 

Längre föräldralön

De anställda på glasmästeriavtalet får dock betydligt mer – två timmars arbetstidsförkortning redan i år och ytterligare två timmar nästa år. På samtliga avtalsområden förlängs också föräldralönen med en månad.

 

När det gäller bemanningsfrågan har nattens avtal följt den lösning Byggnads förhandlade fram i Byggavtalet. Det är en variant av GS lösning med förhandlingar i flera steg som ger en tröghet i systemet när företag vill hyra in personal i stället för att återanställa uppsagda med företrädesrätt.

 

Ja från avtalsrådet

Förhandlingarna blev klara tidigit i morse och under förmiddagen har uppgörelserna diskuterats i Byggnads avtalsråd.

 

– Det var lite diskussioner, främst om bemanningsfrågan, men avtalsrådet godkände uppgörelserna, säger Torbjörn Hagelin.

 

De avtal som tecknades i natt gäller anställda som arbetar på VVS-, Kyl-, Glas- och Plåtavtalen. Total omfattar avtalen runt 25 000 anställda.