KOMMENTAR. Om de rödgröna vinner höstens val kommer stockholmarna få folkomrösta om byggande av Förbifart Stockholm, en gigantisk två mil motorvägstunnel som ska förena regionens södra och norra delar.

 

Förslaget ha fått de borgerliga partierna att upprört tala om ett svek. De ser det hela bara som ett taktiskt utspel som gör att de röd-gröna slipper att enas i en för dem besvärlig fråga.
 

De borgerliga partierna borde stämma ned tonen.  Att låta folket få sista ordet i stora framtidsfrågor är aldrig fel.
 
Liksom när det gäller kärnkraftens framtid är Förbifart Stockholm en fråga som splittrar alla partier och försvårar samarbete både inom och mellan de politiska blocken.
 

Att låta folket fälla utslaget i sådana frågor möjliggör för partierna att koncentrera sig på andra viktiga områden där de  har gemensamma värderingar.

En fördel med folkomröstningar är att de rätt genomförda fungerar som en stor studiecirkel. Stockholmregionens trafikförsörjning är inte bara en teknisk fråga utan påverkar boende, miljö och arbetstillfällen i hela länet.

Sakligt sett finns goda skäl att avlasta den hårt trafikerade Essingeleden som är enda förbindelsen mellan norr och söder. Men det räcker inte, som de borgerliga tycks tro, med att enbart bygga en förbifartsled.
 
Det krävs också en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken. Men några sådana planer har de borgerliga inte lagt fram.

På Essingeleden passerar varje dag 160 000 bilar. Förbifart Stockholm beräknas svälja 140 000 fordon per dag.

Mardrömmen är att förbifarten när den är klar om åtta år bara leder till en dubbel trafikinfarkt: kvarstående stockningar på Essingeleden kompletterad med en igenkorkad förbifart.

Stockholm kan i längden inte vara beroende av enda förbifart. Bättre kringfartsleder måste dock kombineras med åtgärder som begränsar inflödet av bilar till städernas kärnor.

Att vänta åtta år med att bygga ut regionens kollektivtrafik är ohållbart. Den utbyggnaden måste påbörjas redan idag.
 
Inför folkomröstningen måste socialdemokraterna visa att valet inte står mellan kollektivtrafik och förbifart utan att båda behövs.