– Det dåliga klimatet mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier har varit en belastning, säger Björn-Inge Björnberg, som leder Sekos förhandlingar om ett nytt väg- och banavtal. Nu känns det väldigt lätt.

 

Även Ola Brinnen, som leder förhandlingarna för Sveriges Byggindustriers del, talar om förhandlingar ”i god anda”, och räknar med att ett avtal blir klart på fredag. Båda parter kommer att ha sina förhandlingsdelegationer samlade för att kunna underteckna en överenskommelse.

 

I fråga om löner blir det nyss ingångna byggavtalet vägledande för anläggningsarbetarna, som i många fall varvar jobb på byggavtalet och väg- och banavtalet.

 

Tryggare anställningar

I stället har Seko lagt störst möda på att få tryggare anställningar, ett arbete som påbörjades i avtalsrörelsen 2007. Sedan 2007 har antalet medlemmar som får a-kasseersättning en del av året minskat från 5 000 till 1 500, och Seko hoppas minska säsongsarbetslösheten ytterligare.

 

På områden där mycket av arbetet görs en under viss säsong kan anläggningsarbetarna få tillsvidareanställningar där arbetstiden koncentreras till en del av året.

 

– Vi har också fått igenom höjd standard i personalutrymmena, säger Björn-Inge Björnberg. Det här är rörliga jobb, där personalutrymmet brukar bestå av en vagn. Ny teknik har gjort att vi nu kan få duschar i vagnarna.

 

Lösning ”på bordet”

Samtidigt som avtalsrörelsen pågår har företag i branschen tagit initiativ för att säga upp fast anställda och ersätta dem med inhyrd personal.

 

Därför är Seko mån om att reglera hur bemanningsföretag ska få användas. Enligt Björn-Inge Björnberg finns en godtagbar lösning ”på bordet”.