Fastighets varslar om stridsåtgärder med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Varslet träder i kraft den 1 maj och gäller bland annat övertids- och nyanställningsblockad och blockad mot inhyrning av personal.

– Det gäller två saker: pengarna och de allmänna anställningsvillkoren, säger Fastighets ordförande Hans Öhlund.

– Situationen är annorlunda än i tidigare avtalsrörelser. Vi uppfattar det som om vi inte förhandlar med våra motparter. Det verkar finnas någon i bakgrunden som styr, tycker han.

Fastighets har 21 kollektivavtal som löper ut i vår och i sommar. Fem gick ut den 31 mars. Avtalet med Almega Fastighetsarbetsgivarna är ett av de mindre och gäller fastighetsskötsel. Det omfattar drygt 2.000 medlemmar i Fastighets.

Fastigo är Fastighets största motpart inom fastighetsskötsel. Där fortsätter förhandlingarna.