Seko och Transport har försatt fartyget Skledros i blockad i Gävle hamn, sedan besättningen anmält att löner inte har betalas ut och att pengar till mat har saknats.

Allt tyder nu på att blockaden ger snabbt resultat.

När fartyget kom till Gävle med sin last av flygbränsle på tisdagskvällen strejkade redan de 19 i besättningen, som kommer från Ryssland och Ukraina.

– Vi har skött vårt jobb prickfritt. Men våra ägare har ”glömt” att vi ska ha lön för det, säger fartygets kapten Vladimir Nizovtsov till LO-Tidningen.

– Lönerna för mars och april har vi inte sett till. Och nu löper kontraktet ut för 15 av oss. Vi var tvungna att göra något, vi kan inte åka hem utan lön.

Annica Barning, en av de två inspektörer från Internationella transportfederationen (ITF) som varit ombord, konstaterar att lön för två månader har hållits inne och att befälen tvingats lägga ut nära 7.000 dollar ur egen ficka för att köpa mat till besättningen.

Hon har under onsdagen fått försäkringar om att pengar från det cypriotiska rederiet är på väg.

– Det är pålitliga uppgifter, och vi räknar med att häva blockaden så att lasten kan börja lossas i kväll, säger Annica Barning.

– Tack vare hjälpen från de svenska fackföreningarna hoppas vi som ska mönstra av vara på hemväg torsdag klockan 20, säger Vladimir Nizovtsov. Om nu flyget går.