Hos Pappers finns ett spirande hopp om en överenskommelse med arbetsgivarna i Sveriges Skogsindustrier. Till förhandlingarna i morgon har facket kallat in sin stora förhandlingsdelegation.

– Vi ska göra ett kraftfullt försök. Det känns som vi är något lite närmare varandra, men det är för tidigt att säga om vi och arbetsgivarna verkligen står närmare varandra, säger Jan-Henrik Sandberg, ordförande för Pappers.

Han säger att de stora motsättningarna handlar liksom tidigare om lönehöjningarna, låglönesatsning, pensionsavräkning och om företrädesrätt till återanställning när arbetsgivaren vill hyra in personal.

Parterna gör idag uppehåll i förhandlingarna. De kommer att fortsätta sina diskussioner i morgon onsdag.

Just nu strejkar runt 3.000 på sex pappersbruk och facket har varslat om strejk på ytterligare sex pappersbruk. I går gav LO:s styrelse sitt enhälliga stöd till Pappers utvidgning av konflikten.