Medlingsinstitutet har utsett Anders Sandgren, Inger Ohlsson Örtendahl och Torgny Wännström till medlare i förhandlingarna mellan Målarmästarnas riksförening och Målareförbundet om ett nytt kollektivavtal.

 

TT