Syftet med kansliöverläggningarna är enbart att planera de fortsatta, eller snarare förnyade förhandlingarna. Facket har inte sin förhandlingsdelegation inkallad.

 

– Vi räknar med att förhandla hela nästa vecka, säger Malin Ackholt, tredje ordförande i Hotell- och restaurangfacket.

 

SHR, Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, avbröt förhandlingarna och vände sig till medlingsinstitutet i ett tidigt skede – enligt facket hade verkliga förhandlingar inte ens börjat. Arbetsgivarna motiverade stradningen med att parterna stod alltför långt ifrån varandra.

 

Siktar på handelsavtalet

Medan arbetsgivarna inte vill se några löneökningar alls i det centrala avtalet tar Hotell- och restaurangfacket det nyss slutna avtalet inom detaljhandeln som utgångpunkt. De butiksanställdas löner höjs med sammanlagt 971 kronor under två år.

 

De signaler facket har fått tyder inte på att SHR har rört sig nämnvärt från sitt nollbud.

 

– När de justerade sina yrkanden fick vi information om att de i fråga om löner ligger ytterst nära utgångsbudet, säger Malin Ackholt.