En undersökning från Novus Opinion som nätverket Kalla Sverige beställt visar att en majoritet av svenskarna tycker att Sverige har blivit kallare. Många anser att det är en hjärtlöshet som brer ut sig, särskilt när det gäller hur sjuka nu hanteras. (Bakom nätverket Kalla Sverige står LO och samtliga 14 LO-förbund).

Vintern 2010 kom med snö och kyla. Men det finns en kyla som vi aldrig kan vänja oss vid; alliansregeringens iskalla politik mot sjuka och arbetslösa. Utanförskapet skulle minska sa man. Det var arbetslinjen som skulle gälla. Men vart tog oss denna linje? Till en vargavinter där de starka får skattesänkningar och de svaga får betala med sämre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet.

I november och december 2009 briserade protesterna mot regeringens planer på nya och hårdare regler för sjukersättning och sjukpenning. I media har vi sett cancersjuka berätta om hur de tvingas söka jobb på hela arbetsmarknaden och konkurrera med fullt friska.

”Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring”, sa Fredrik Reinfeldt i Aftonbladet i december. Och så har det fortsatt. Kalla cynismer från den sittande regeringen har mött de tusentals människor som knuffats ur sjukförsäkringen.

Det är inte vad svenska folket vill ha! 51 procent av svenskarna uppger att Sverige blivit kallare; okänsligare, hårdare och mindre omhändertagande. Bara 13 procent anser att det blivit ”varmare”.

Två av tre svenskar upplever att regeringen inte har hjärtat på rätta stället när det gäller hanteringen av sjuka.  Det finns alltså ett brett missnöje med hur sjuka behandlas.

Även bland regeringens sympatisörer finns ett missnöje. 48 procent av folkpartisterna anser att regeringen inte haft hjärtat på rätta stället i sjukförsäkringen.

Sjukförsäkringsdebatten har tydligt visat på brister i regeringens politik.

Alliansregeringens politik vidgar klyftorna i samhället. Klyftorna växer dramatiskt mellan sjuka och friska, mellan arbetslösa och arbetande, mellan kvinnor och män och mellan fattiga och rika. Dagens politik bygger på att öka pressen på de sjuka och arbetslösa i stället för att erbjuda dem stöd och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Det är den iskalla kalkylen bakom de ökade klyftornas politik. En politik vi måste sätta stopp för om vi vill ha ett varmare samhälle.

Camilla Andersson
Ordförande
LO-distriktet Örebro & Värmland