Förhandlingarna mellan EFA och Elektrikerförbundet går fortsatt trögt, men ändå framåt.

 

– Det går trögt, men någon slags framsteg är det väl. Vi slänger i alla fall inte grejor på varandra, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftverksavtalet hos facket.
 

Elektrikernas uppfattning är att det är Svenskt Näringsliv som bromsar möjligheterna för kraftverksarbetsgivarna att gå facket till mötes.

 

För facket är de viktiga frågorna lönen, integritetsfrågorna, minimilönen och möjligheten att neka arbete på annan ort med hänvisning till familjeskäl.

 

När det gäller lönen driver elektrikerna LO-samordningens krav. Facket vill ha integritetsfrågor som gps-övervakning och drogtester reglerade i avtal.

 

Minimilönebestämmelserna vill facket ha omvandlad till fasta krontal. Idag är det uttryckta i procent av genomsnittslönen.

 

Ulf Carlsson berättar att facket inte har några nya varsel på gång – åtminstone inte just nu.