Målaremästarna och Svenska Målareförbundet kommer inte överens om ett nytt avtal. I dag kopplas medlare in.

Arbetsgivarna vill inte ha kvar den gemensamt ägda semesterkassa som ger målarna sin semesterlön under en speciell vecka på sommaren. Målaremästarna tycker att modellen är omodern, men facket vill ha kvar semesterkassan.

Semesterkassan är, enligt arbetsgivarna, huvudskälet till att parterna inte kommer överens utan medlare.

Däremot har facket kommit överens med arbetsgivarna i Motorbranschens arbetsgivareförening om ett 22 månader långt avtal för lackerare. De allmänna villkoren börjar gälla den 1 maj, men löneökningen dröjer ytterligare en månad.

Kostnaden för löner uppgår till 3,2 procent för hela perioden.