Rusningen efter F-skattsedel uteblev när det blev enklare att starta eget från 2009. Faktum är att de nya bestämmelserna inte givit något som helst spår i statistiken.

De nya reglerna skulle förenkla för dem som vill starta eget.

Förändringen ryms på fyra korta rader i lagen och innebär att man inte behöver ha många uppdragsgivare för att få F-skattsedel och bli egen företagare.

Många fack befarade att företag då skulle säga upp sin anställda och i stället engagera dem som egna företagare.

Därmed skulle företagen kunna kringgå lagen om anställningsskydd och inte ha mer ansvar för sin personal än som tillfälligt inhyrda underleverantörer.

Men siffrorna här ovan visar att antalet nyregistrerade F-skatteinnehavare är förvånansvärt jämnt över åren.

Få avslag
Enligt Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, kan det vara ett tecken på att Skatteverket trots allt hade rätt i sitt remissvar inför förändringen.

– Det visar att vi har en ganska väl utarbetad praxis runt F-skatt och då påpekade vi att vi i normala fall ändå bara avslog omkring 1,5 procent av alla ansökningar.

– Men det fanns en tanke om ett stort mörkertal och att fler skulle söka om det blev lättare.

Om och hur krisen har påverkat är osäkert.

Magra månader
Den enda tydliga förändringen återfinns i siffrorna månad för månad.

Under januari och februari 2009, de två första månaderna efter att de nya reglerna infördes, ansökte bara hälften så många om F-skatt som under samma period intilliggande år.

Denna svacka åts dock upp under resten av 2009, och under början av 2010 är nivån åter densamma som tidigare.

Krisen kan vara en orsak till de låga siffrorna i inledningen av 2009, men andra teorier antog att krisen i stället skulle få fler att starta eget när de blev uppsagda.

– Siffrorna visar tydligt att det i nuläget inte har hänt något. De kan också visa att det inte var Skatteverket som var proppen för dem som ville starta eget, säger Pia Blank Thörnroos.

Bemanningen nytt hot
Raimo Pärssinen, socialdemokratisk ledamot i riksdagens skatteutskott, tycker att systemet fungerade bra redan före ändringen. Han ser dock andra hot.

– Fler människor kommer nu in som inhyrd personal i stället för att de har F-skattsedel, men det är i princip samma sak.

– Vi har stor chans att vinna valet. Då måste vi göra en ordentlig kartläggning av alla anställningsavtal som finns på arbetsmarknaden, bemanningsavtal, F-skattsedlar och även franchising som i dag kan begränsa medbestämmandet ordentligt, säger han.

 

FAKTA /  Vad betyder f, a och FA?
A-skatt betalar alla anställda, och arbetsgivaren gör avdraget på lönen.
F-skatt betalar den som ar företagare. Han eller hon ska yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet i Sverige, och betalar själv in pengarna till Skatteverket.
Den som både är anställd och driver ett företag betalar FA-skatt, det vill säga F för företagsinkomsterna och A för lönen.

 

FAKTA / Registrerade f-skattare


Totalt Varav FA-skattsedlar
2007 79 490 32 352
2008 79 548 32 421
2009 79 847 33 069