Elektrikerna kritiserar medlarna och säger att de gjorde ett dåligt jobb, som nu gör det svårt att komma fram till ett nytt kraftverksavtal.

– Medlarna föreslog bara försämringar. I förhandlingarna är det nu svårt att komma bort från medlarnas bud. Jag uppfattar det som att medlarnas inte var intresserade av att kvinnor ska kunna arbeta i elbranschen eller ville verka för jämställdhet, säger Ronny Wenngren, avtalssekreterare.

Han anser att medlarna försvårat årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna tycks vilja använda medlarna som fredspliktsinstrument och likt Hotell- och restaurangarbetsgivarna kalla på medlare innan förhandlingarna ens kommit igång på allvar.

Elektrikernas avtalssekreterare tycker det börjar likna statlig inkomstpolitik och hänvisar även till att Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i LO-Tidningen sagt att det inte är statliga Medlingsinstitutets uppgift att bidra till löneökningar om är större än industrinormen.

Under eftermiddagen i dag har Elektrikerna och arbetsgivarna förhandlat.

– Allt är svårt, men vi för konstruktiva diskussioner, säger Ronny Wenngren.

Arbetsgivarnas vd Ulrika Egerlid Schotte tycker inte diskussionerna går särskilt bra, och att det framför allt är om lönen som motsättningarna är stora.  Elektrikerna kräver LO-samordningens påslag medan arbetsgivarna står fast vid det som de anser vara industrinormen.

– Vi har inte för avsikt att lämna industrinormen. Ett konfliktbenäget och högavlönat fack ska inte få spä på löneklyftorna, säger Ulrika Egerlid Schotte.

Förhandlingarna fortsätter i morgon.