På tre år har antalet kommun­anställda i Stockholm minskat med 7.000 – eller nästan 15 procent. Uppsägning och arbetslöshet kan bli följden när en verksamhet läggs ut på entreprenad.

2006 hade de flesta anställda ett val vid privatiseringar. Antingen kunde de stanna på sitt gamla jobb och byta arbetsgivare eller också kunde de byta jobb och stanna kvar i kommunen.

Nu finns inte mycket valfrihet kvar. Privatiseringarna har lett till att arbetsmarknaden i kommunen har krympt.

Kommunal överväger att säga upp avtalet om ”hantering av arbetsbrist inom Stockholms stad” som gäller sedan 2006.

– När vi skrev på hade arbetsgivaren en annan personalpolitik. Syftet var att behålla personalen. Nu används avtalet för att bli av med folk, säger Tom Jansson, ombudsman på Kommunal i Stockholm.

Snabb privatisering
Efter valet 2006 tog alliansen över i Stockholm. Sedan dess har privatiseringarna gått betydligt snabbare än förra gången de borgerliga hade majoritet, mellan 1998 och 2002.

Allt fler kommuner har beslutat om samma inriktning som Stockholm: Allt som inte är myndighetsutövning eller strategiska funktioner kan lika väl skötas av andra.

Det som måste finnas kvar är några tjänstemän som sköter myndighetsutövningen, som socialsekreterare och byggnadsinspektörer, några chefer och några politiker. Plus ett växande antal tjänstemän som sköter upphandlingarna. Resten kan läggas ut på entreprenad.

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med exempelvis dubbelt så många anställda som Ericsson i Sverige.

Antalet anställda i Stockholm stad höll sig konstant mellan 2000 och 2006. Sedan minskade de med 7.000 på tre år – från 47.000 år 2007 till 40.000 år 2009. Äldreomsorgen minskade mest. Drygt 6.000 jobbade inom äldreomsorgen 2009 – 3.000 färre än 2006.

Två val
Omställningsavtalet i Stockholm ger de övertaliga två val. Det första är omplacering. Men om det inte finns något jobb kan man bli uppsagd. Det andra alternativet är att säga upp sig själv. Då får man ett års betald uppsägningstid, formellt en visstidsanställning på ett år utan arbetsplikt, och jobbcoachning.

Ytterligare en möjlighet är att ta en provanställning i sex månader hos den nya privata arbetsgivaren och sedan återvända. De som har fyllt 61 år kan få avgångspension.

Avtalet löper i sex år till och med 2011. Det kan sägas upp på ett halvår senast den 30 juni. En långdragen tvist om ett vårdbiträde har fått Kommunal att fundera på det. Hon hade en tjänst på 68,5 procent och erbjöds ett städjobb på 65 procent. Facket hävdar att hon har rätt till 68,5 procent.

Men det är den krympande arbetsmarknaden som oroar mest. Kommunal tycker att Stockholm kunde satsa mer på kompetensutveckling och hjälpa övertaliga att byte yrke inom kommunen.

Om Kommunal säger upp avtalet betyder det att las-reglerna tar över.

– Alla partier och fackliga organisationer står bakom omställningsavtalet. Då är det lite förvånansvärt om Kommunal säger upp avtalet i förtid. I och med att alla var överens borde avtalet få verka under den tid som har beslutats, anser borgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

 

 

FAKTA / Kommuner som säljer ut
Lund, Helsingborg och Linköping är andra kommuner som har privatiserat flitigt sedan 2006.
De kommuner som har privatiserat mest ligger i Skåne och runt Stockholm. Vellinge, Täby, Lidingö och Nacka är några exempel. Kommunerna i norra Sverige behåller mest i egen regi.
Men gränserna är flytande, både geografiskt och politiskt. Socialdemokrater lägger också ut på entreprenad.