Svenskt Näringsliv hävdar att det är nivån i de ingångna industriavtalens lönenivå som ska gälla och hänvisar till att LO förespråkat en industrinorm för avtalsrörelsen.
 

– Svenskt Näringsliv är ute och fiskar på fel ställe. LO och LO-styrelse står fullt bakom Pappers och Elektrikerna. Vi ger vårt stöd till de varsel som de lagt. Vi är för att de ska få lösa sina frågor på sätt som är rimliga och acceptabla, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

Stöd för handelsavtalet
Han förklarar att LO inte tar ställning till vad som ska vara en norm. Däremot avgör LO vad som är ett reservationsbud – vilket är den avtalade nivå som ett LO-förbund kan och ska få de andra LO-förbundens stöd för att uppnå. Enligt Per Bardh handlar reservationsbudet ungefär om den nivå som Handels avtal ligger på.

Dessutom tillägger han att konstruktionen med en norm inte slaviskt behöver följas. Tidpunkten för lönehöjningen och nivån för lönehöjningen är möjligt att rucka på genom att hitta nya konstruktioner enligt LO:s avtalssekreterare.


SN ökar konfiktfaran

– Dessutom har det sätt som Svenskt Näringsliv lagt sig i förhandlingarna inneburit en intervenering direkt i förhandlingarna och det har ökat konfliktfaran.