– Vi är det enda land i Europa som kan överväga skattesänkningar eftersom vi har vårdat våra offentliga finanser så bra, sa Anders Borg.
 

Listan över nyheter i årets tilläggsbudget är kort.

Det mesta är dessutom redan känt. Regeringen vill ha en skattesänkning för pensionärer, flerbarnstillägget höjs och äldre arbetslösa får snabbare placering i nystartsjobb.

Samtidigt tror regeringen att återhämtningen går snabbare än väntat. Arbetslösheten blir som högst redan i år, 9,2 procent, och sysselsättningen ökar mer än förväntat, enligt regeringens prognoser.

När det gäller arbetsmarknaden har regeringen därmed gått från att ha varit en av de mest pessimistiska prognosmakarna till en av de mer optimistiska.

Tyst om satsningar
Dessutom ska det offentliga överskottet redan om ett par år vara tillbaka på 1 procent av bruttonationalprodukten, enligt budgeten.

– Vintern är över och våren är här, sade finansminister Anders Borg när han presenterade budgeten på en pressträff på torsdagsförmiddagen.

När det gäller framtida satsningar är dock regeringen väldigt tyst, något LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin noterat.

– För regeringen är det viktigare att snabbt få ett överskott i statsfinanserna än att få ner arbetslösheten. Det är en märklig prioritering för en regering som påstår sig föra en politik för fler jobb, säger hon i en kommentar.

Arbetsgivarkritik
Även Svenskt Näringsliv kritiserar budgeten för att innehålla för få satsningar.

– Det finns statsfinansiellt utrymme för djärvare företagsreformer, det är så man skapar nya jobb i ekonomin. Men i budgeten saknas det en färdväg för en sådan resa, säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

Jämfört med statliga Konjunkturinstitutet skönjs också en stor glipa när det gäller nya satsningar.

Konjunkturinstitutet tror i sina prognoser på en utveckling som är ungefär densamma som i budgeten, men då har Konjunkturinstitutet också räknat med att regeringen nästa år satsar ytterligare minst 40 miljarder kronor i expansiva satsningar för att få fart på ekonomin.

I dagens budget finns ingenting sådant. Regeringen vill tvärtom minska stödet till kommuner och landsting från 17 till 5 miljarder kronor 2011, något som retar upp TCO.

– Vi har massarbetslöshet men har fått en budget utan tillräckliga åtgärder för jobben.

– Det är till exempel oförsvarligt att så snabbt dra tillbaka stödet till kommunerna som är avgörande för att behålla lärarjobb och jobben i äldreomsorg och förskola, skriver TCO:s ordförande Sture Nordh i en kommentar.

Sparar på krutet
Frånvaron av satsningar efter 2010 kan möjligtvis förklaras av att det är valår.

Regeringen vill ha krut kvar till framtida debatter närmare valet och sparar på de flesta utspel till dess.

På dagens presskonferens gjorde dock Anders Borg vissa utfästelser, som i likhet med tidigare åtgärder handlar om skatter.

– Vi är det enda land i Europa som kan överväga skattesänkningar eftersom vi har vårdat våra offentliga finanser så bra, sade han.


FAKTA / Budgeten

Innehåll i årets tilläggsbudget:

  • Grundavdraget höjs för pensionärer. För en pensionär med 12 000 kronor i pension innebär det 210 kronor lägre skatt.
  • Höjt flerbarnstillägg. En trebarnsfamilj får 150 kronor mer i månaden.
  • Arbetslösa över 55 år blir tillfälligt kvalificerade till nystartsjobb efter 6 i stället för 12 månader.
  • Fler utbildningsplatser skapas för arbetslösa i Västra Götalandsregionen.
  • Fler offentliga sommarjobbsplatser skapas för unga.