Med all säkerhet kommer Pappers strejk att starta i morgon. Varken facket eller arbetsgivarna tänker ta initiativ till några förhandlingar innan dess.

– Läget är oförändrat sedan i går. Inga kontakter har tagits och vi tänker inte ta några kontakter nu, säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör hos Sveriges Skogsindustrier.

Han påpekar att det är Pappers som varslat om strejk. Stridsåtgärden är facket ansvarigt för.

– Allt pekar på att det blir strejk. Samtidigt är vi öppna för förhandlingar, men det tror jag blir aktuellt först senare, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Söker vägar framåt
Han berättar att facket letar metoder att komma framåt i förhandlingarna samtidigt som alla avdelningar förbereder sig för strejk.

I morgon går alltså troligen 3.500 arbetare vid sex pappersarbetare ut i strejk. Det är alla pappersarbetare vid Korsnäs i Gävle, SCA Kraftliner i Munksund, Holmen i Iggesund, Stora Enso i Skoghall, Södra Cell i Värö och Billerud i Skärblacka som går i konflikt.

Pappers kritiserar de opartiska ordförandena för att de bundit upp sig till de löneavtal som redan tecknats i industrin.

– Vi tänker inte hålla till godo med förslag på en sådan låg nivå. Vi får lägga egna förslag och förhandla direkt med arbetsgivarna, säger Pappers ordförande.

Stark samordning hos arbetsgivarna
Han säger att Pappers inte tycker att Industriavtalet fungerat särskilt bra. Det måste diskuteras efter avtalsrörelsen – i första hand med de andra industrifacken.

Pappers anser att en hel del inte fungerat och framför allt handlar det om normeringen. Jan-Henrik Sandberg säger att arbetsgivarna med sin starka samordning kunnat styra avtalsrörelsen och bestämma vilka som ska sluta avtal och på så vis skapat en låg norm.