Än har Elektrikernas övertidsblockad inte haft någon effekt. Det är först framåt kvällen som stridsåtgärden kan få genomslag. I morgon ska fack och arbetsgivare förhandla.

Det är fackets Ulf Carlsson och arbetsgivarnas Ulrika Egerlid Schotte eniga om. Blockaden började i morse och eftersom huvuddelen av kraftverkselektrikerna arbetar dagtid kan det inte bli tal om övertid förrän efter klockan 16.

Ulrika Egerlid Schotte betecknar blockaden som oansvarig och säger att den kan få stora konsekvenser. Om exempelvis ett vattenkraftverk går sönder i kväll kommer det inte att repareras förrän i morgon på den ordinarie arbetstiden.

Medlarna i konflikten har trätt tillbaka. I morgon förmiddag kommer Elektrikerförbundet och arbetsgivarna i EFA att sätta sig i direkta förhandlingar.

Ulrika Egerlid Schotte säger att ett avtal är möjligt om facket överger sitt lönekrav och och sitt krav på veto i bemanningsfrågan.

– Vi ska naturligtvis förhandla. Vårt grundläggande erbjudande är industrinormen, säger hon.

Elektrikerförbundet lyfter fram kraven i LO:s gemensamma avtalsplattform.