Trotjänarna från gamla Televerket har definitivt blivit av med sin rätt att gå i pension från 60 års ålder. Seko och Unionen förlorade i dag målet i Arbetsdomstolen, som dessutom dömer facken att betala arbetsgivarens rättegångskostnader på 1,3 miljoner kronor.

Rätten till pensionering vid 60 år (för vissa anställda vid 63 år) följde med från Televerket till de olika bolag som bildades inom Telia på 1990-talet.

Också när underhållet av telenätet såldes vidare till Flextronics 2001 följde de anställdas pensionsförmåner med. Telia behöll och förvaltade det kapital som behövdes för att garantera pensionerna.

2005 såldes teleteknikerna än en gång, nu till Relacom. Det skedde efter att Flextronics i maj 2005 sagt upp alla kollektivavtal. Lika fullt fortsatte Relacom att betala förtida pension med 65 procent av lönen till dem som valde att pensionera sig vid 60 års ålder.

Så plötsligt, i mars 2006, informerade Relacom de anställda om att möjligheten till tidig pension inte längre fanns. Den som hann fylla 60 år före 1 augusti 2006 fick pensionera sig. Den som fyllde efter det datumet kunde känna sig blåst.

Seko och Unionen har hävdat att rätten till förtida pension inte bara har funnits i kollektivavtal, utan framför allt varit knuten till vars och ens anställningsavtal. Efter en granskning av anställningsavtalen och andra dokument, bland annat brev från Telia där pensionsförmånen bekräftades, har Arbetsdomstolen underkänt fackens resonemang.

Domen, som är enhällig, innebär att Seko och Unionen tillsammans ska stå för motpartens rättegångskostnader på totalt 1 352 158 kronor.