Handelsklubben på Lagena begär att de uppsagda lagerarbetarna ska återanställas. Därmed prövas reglerna om bemanningsföretag i det nya avtalet för första gången.

25 lagerarbetare blev uppsagda i somras. De första fick sluta i mitten av september. Det betyder att de har de ett par månader kvar med återanställningsrätt.

  Läs också: Artikeln "Lagena kan säljas" 2010-04-14
   

Det här var den andra omgången med uppsägningar. Några månader tidigare fick 21 tillfälligt anställda och 17 fast anställda sluta.

– Några kom tillbaka som sommarvikarier. Frågan är om deras rätt till återanställning ska räknas från den dag som sommarvikariatet avslutades. I så har de också återanställningsrätt, säger Jessica Moya, sekreterare i Handelsklubben och ledamot i förhandlingsdelegationen.

Tolkningshjälp
Enligt fackklubben använder Lagena i medeltal 29 inhyrda per dag. Reglerna i det nya avtalet gäller om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag samtidigt som det finns uppsagda som har rätt till återanställning.

– Eftersom avtalet är så nytt för oss har vi bett Svensk Handel om hjälp med att utreda hur det ska tolkas. Vi har inte fått deras underlag ännu, säger Lagenas vd Per Öhagen.

Den lokala förhandlingen genomförs antagligen nästa vecka. Den förhandlingen ska klargöra om arbetsgivarens krav kan tillgodoses genom att uppsagd personal återanställs.

Nämnd avgör
Om parterna inte kommer överens går ärendet över till en nämnd, som leds av en domare. Om nämnden kommer fram till att återanställningsrätten har kränkts ska inhyrningen stoppas och de uppsagda återanställas — eller också ska var och en få ungefär 63.000 kronor i skadestånd.

Lagena ligger i Jordbro söder om Stockholm. Det helägs av Systembolaget. I juni strejkade lagerarbetarna vilt i fyra dagar. Det andra varslet om uppsägningar på kort tid utlöste strejken.