Pappers och Elektrikerna kommer inte få något stöd från medlarna att nå löneavtal som är bättre än industrins avtal. Varken de statliga medlarna eller de privatiserade opartiska ordförandena kommer att föreslå löneökningar som är större än dem i industrin. Men de kan räkna med stöd från andra LO-förbund.

– Statens roll är inte att hjälpa fram avtal som avviker från industrinormen, säger Claes Stråth, generaldirektör för statliga Medlingsinstitutet, vars uppgift bland annat är att utse medlare i avtalskonflikter.

LO har dock inte samma uppfattning som Medlingsinstitutet och de opartiska ordförandena. LO har inte uttalat sitt gillande för nivåerna i industrins avtal. Däremot har LO-förbunden ställt sig bakom Handels uppgörelse som ligger på en högre nivå.

– Om någon vill sluta avtal på högre nivåer får man sköta det på egen hand, säger Claes Stråth.

Han säger att det finns en industrinorm och att den motsvarar de industriavtal som redan slutits. Normen ligger på 3,2 procent på 22 månader. Och det här är i enlighet med instruktionerna till Medlingsinstitutet, där det bland annat står skrivet att institutet ska verka för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande.

Industriavtalet är opos norm
Även Industriavtalets opartiska ordföranden har samma uppfattning. Gunnar Högberg, som är opartisk ordförande för Pappers och Sveriges Skogsindustrier, säger att normen finns och att de opartiska ordförandena ska följa den när de lägger förslag.

Både Pappers och Elektrikerna är i konflikt bland annat för att de inte fått igenom sina lönebud. Båda förbunden driver LO-samordningens krav på 2,6 procent på ett år.

– Vårt uppdrag är att se till att våra medlemmar blir nöjda och då är det klart att vi kan strunta i våra medlares regler om normer, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig hos Pappers.

Han tycker det är märkligt att de opartiska ordförandena kan hålla fast vid en norm som står i strid med LO-samordningen och med LO:s uppfattning.

– Vi kommer att försöka sköta det här själva och börja förhandla direkt med arbetsgivarna, säger Ulf Carlsson, som är ansvarig för Elektrikernas Kraftverksavtal.

Reservationsbud
Pappers och Elektrikerförbundet har rätt att begära och få stöd från andra LO-förbund för sina lönekrav – åtminstone till en viss nivå. LO:s beslut i frågan är inte solklara. LO-styrelsen har alltså inte ställt sig bakom  industriavtalen som rättesnöre. Däremot anser LO:s styrelse att Handels avtal är ett reservationsbud, vilket innebär att andra förbund ska ge stöd till ett fack som strävar efter samma resultat.

Handels avtal är 24 månader långt och ger 4,7 procent eller 971 kronor för de lågavlönade i butik och 830 kronor eller 3,7 procent till dem  som arbetar på lager.