Under 2010 och 2011 ska Arbetsförmedlingen satsa på dem som står längst från arbetsmarknaden.

– Vi ska rusta individerna så att de har en chans att komma in på arbetsmarknaden 2012, säger Arbetsförmedlingens generaraldirektör Angeles Bermudez Svankvist.

Under de närmaste tio åren kommer de som går i pension att vara fler än de som ska in på arbetsmarknaden. Redan 2012 kommer det att behövas stora nyrekryteringar inom vård och omsorg.

Utbildning och praktik på arbetsplatser ska göra att de som står längst från arbetsmarknaden får jobb på sikt.

Flera storföretag tänker erbjuda praktikplatser. Swedbank, Ica, Ikea, Ericsson och Systembolaget har anmält intresse. Arbetsförmedlingen förhandlar med fler.

– I höst kan vi redovisa resultat. Vi har ett gemensamt ansvar för generationsväxlingen. Storföretagen ser om sitt eget hus, konstaterar Angeles Bermudez Svankvist.