Elektrikernas kraftverksavtal ska gälla för de anställda på Falu Elnät. Parterna har kommit överens om det och det betyder att facket drar tillbaka sitt strejkvarsel.

– Det var skönt att de gav med sig. Det är så här den svenska modellen ska fungera. Det är vi inom LO, som bestämmer vilket avtal som ska gälla. Arbetsgivarna ska inte kunna ge sig ut på avtalsshopping, säger Ulf Carlsson, ombudsman på Elektrikernas förbundskontor.

Den varslade strejken skulle ha startat idag och omfattat alla 17 anställda elektriker på Falu Elnät.

Bakgrunden är att det kommunal bolaget Falu Elnät bytt arbetsgivarorganisation och ville att KFS energiavtal ska ersätta elektrikernas kraftverksavtal. Tidigare har elnätschef Per Dahlberg sagt att att syftet var att alla anställda i Falu energi och vatten ska ha samma avtal och han sa också att han tycker de två avtalen är likvärdiga.

Så tycker inte Elektrikerförbundet, som pekar på att kraftverksavtalet gällt sedan 40-talet på arbetsplatsen. De anställda på arbetsplatsen är med i Elektrikerförbundet och de har i ett uttalande sagt att de vill ha kvar kraftverksavtalet. Tillsammans med Seko har dessutom Elektrikerförbundet gjort ett gemensamt uttalande, som säger att det är Elektrikerna som ska ha avtalsrätten.

Och nu har alltså arbetsgivarna gått facket till mötes. Kraftverksavtalet fortsätter att gälla på Falu Elnät.

– Det är synd att vi har två avtal på företaget. Det skapar oordning och instabilitet. Ambitionen var att ha ett avtal, säger Per Dahlberg, elnätschef på Falu Elnät.
Han säger att Falu Elnät tillmötesgick kraven från Elektrikerförbundet bland annat för att en konflikt och de varslade sympatiåtgärderna hade blivit kostsamma.