57 procent av deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin deltog inte i någon aktivitet alls på en vecka. Det visar en intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen har gjort.

3.000 deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 valdes ut slumpmässigt. 70 procent, det vill säga 2.100 personer, svarade på frågorna. Undersökningen gjorde för ett år sedan. I höst ställdes några kompletterande frågor.

1.773 personer svarade på vad de gjort under en vecka i jobb- och utvecklingsgarantin. 19 procent hade sökt jobb med hjälpa av en arbetsförmedlare eller en jobbcoach och 17 procent praktiserade hos någon arbetsgivare.

Bara fyra procent deltog i utbildning.

Knappt en fjärdedel av de tillfrågade hade jobbcoacher utanför Arbetsförmedlingen. De deltog i fler aktiviteter, huvudsakligen att söka jobb tillsammans med jobbcoachen några timmar i veckan.

Deltagarna verkar vara nöjda. Sju av tio svarar att de skulle delta i jobb- och utvecklingsgarantin även om det inte hade varit varit ett krav för att få aktivitetsstöd.
Fyra av tio tror att de har ökat sina chanser att få jobb genom att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Sex av tio tror inte på det.

Drygt 72 000 personer deltog i jobb- och utvecklingsgarantin i mars i år, därav 15 000 i fas 3.