För första gången på mycket länge har Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier lyckats sluta avtal utan konflikt, utan hårda ord och utan ilskna kommentarer.

– Vi har just kommit överens om ett nytt avtal och det är väldigt tillfredställande. Vi har lagt samman bygg- och anläggningsavtalet till byggavtalet och det är den största förändringen på årtionden. Vi är även överens om granskningen och om bemanningsfrågan, sa Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, på en presskonferens som fack och arbetsgivare arrangerade gemensamt.

Byggnads ordförande Hans Tilly fortsatte i samma anda:

– Det här är ett stort steg framåt. Det har verkligen varit bråkigt och stökigt tidigare. Jag hoppas att avtalet är bra för våra medlemmar och jag hoppas att det ska bidra till att utveckla byggbranschen – för vi har trots allt många gemensamma frågor i branschen. Det här är lovande för det framtida samarbetet.

Personkemi
Hans Tillys förklaring till att förhandlingarna fungerat så bra handlar om personkemin mellan Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson och arbetsgivarnas förhandlingschef Mats Åkerlind. De båda har arbetat intensivt i ett år med sammanslagningen av bygg- och anläggningsavtalet och i det arbetet har de hittat förenklingar och praktiska lösningar som ser ut att fungera för både fack och arbetsgivare.

Sveriges Byggindustriers Bo Antoni säger att alla ju insett att det behövs normala relationer även i byggbranschen.

Avtalet omfattar runt 80.000 byggnadsarbetare. Det är 35 månader långt och löneökningarna för de första 23 månaderna är bestämda till omkring 3,5 procent. Om parterna inte kommer överens om utformningen av det sista avtalsåret så råder inte fredsplikt när det gäller lön och ersättningar.

Bemanning …
När det gäller bemanningen har parterna enats om en lösning som liknar den GS förhandlat fram – med förhandlingar i flera steg, en ny nämnd och som sista instans Arbetsdomstolen.

– Vi har fått tröghet i system och vi får väl se hur det fungerar, säger Byggnads Hans Tilly.

… och arbetstider
Arbetsgivarna lyfter gärna fram de nya möjligheterna att lokalt reglera arbetstidens förläggning, vilket det gör det möjligt med lokala överenskommelser om arbete på lördagar och söndagar.

– Detta stärker vår konkurrenskraft, säger arbetsgivarnas Bo Antoni.

– Det här är en känslig fråga för oss, men vi anser också att det är viktigt med konkurrenskraft, säger Byggnads Hans Tilly.

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson påpekar att det här inte är samma fråga som bidragit till att Elektrikerna varslat om strejk. Kraftverksarbetsgivarna vill ha rätt att själva beordra annan förläggning av arbetstiden. I det nya byggavtalet måste parterna lokalt komma överens för att ändra arbetstiderna. Och om fack och arbetsgivare inte kommer överens säger stupstocksregel att arbetstiden ska ligga mellan kvart i sju och klockan fyra på vardagar.

Granskning
När det gäller granskningen innebär det nya avtalet att arbetsgivarna ska rapportera löner för både medlemmar och icke-medlemmar. Det som gjort detta möjligt är en IT-lösning, som gör att det inte går att identifiera dem som inte är med i facket.

Kring ackordet har motsättningarna varit stora, men även om detta anser sig parterna nu vara eniga. En grundpelare i byggnadsarbetarnas ackordssystem är att det är fackets lokalavdelning som förhandlar om ackordet. Denna del av systemet blir kvar. Och för de allra flesta byggnadsarbetare blir ackordet kvar. När det gäller markarbetare och flera av de mindre yrkesgrupperna ska dock lönen i första hand vara tidlön.

FAKTA / Nya avtalet för byggare

• Bygg- och anläggningsavtalet slås samman till byggavtalet. De nya allmänna villkoren ska införas den 1 november i år.

• Avtalet sträcker sig från den 1 april i år till den 28 februari 2013. Löneavtalet sträcker sig till den sista februari 2012. Vi förhandlingarna om det sista avtalsåret gäller fredsplikten inte för lön och ersättningar.

• Löneökningarna är ungefär 3,5 procent omräknat till två år. De betalas ut den 1 juni i år med ett generellt påslag om 1,65 kronor per timme eller 287 kronor i månaden, och den 1 april nästa år är det generella påslaget 2,65 kronor i timmen eller 461 kronor i månaden. Samtidigt finns en pott på 0,8 procent att fördela.

• Om en arbetsgivare vill hyra in folk längre tid än fem veckor när det finns uppsagda med återanställningsrätt ska arbetsgivaren förhandla med facket lokalt och centralt. En ny nämnd ska inrättas och det sista steget är Arbetsdomstolen. Det är arbetsgivaren som ska föra frågan vidare och om arbetsgivaren inte gör det så blir det ingen inhyrning.

• För träarbetare, betongarbetare och murare (TBM) ska lönen i första hand bygg på prestation. Lönen ska förhandlas lokalt. Arbetsgivarnas Mats Åkerlind tror inte att några radikala förändringar kommer ske. Ackordet kommer även i framtiden ha en stark ställning, men det finns öppningar för andra prestationslöneformer.
• För golvläggare, undertaksmontörer, ställningsbyggare, pappläggare och plattsättare kommer ackordsprislistan att vara stupstock, och därmed blir det i första hand ackordslön för dessa grupper.

• För markarbetare och alla övriga byggyrkesgrupper är det i första hand tidlön som gäller – utom för maskinförare, som är en slags markarbetare, när de arbetar tillsammans med TBM-grupper som har ackord. Då ska maskinförarna också ha ackordslön.

• Stupstockslönen ändras från 128 kronor i timmen till 88 procent av föregående års genomsnittslön. Den har betydelse vid lönetvister. Om parterna inte kommer överens lokalt betalar arbetsgivaren stupstockslön. I gengäld brukar då byggnadsarbetarna sluta arbeta.

• Lönegranskningen ska fortsätta och arbetsgivarna ska rapportera både medlemmars och icke-medlemmars löner till facket.

• Det blir möjligt för byggarbetslaget att sluta överenskommelse om förskjuten arbetstid. Ob-ersättning på 20 till 70 procent av lönen införs som en konsekvens av den förskjutna arbetstiden.

• Arbetstidsförkortning med två timmar per år införs under avtalsperioden.

• Betalningen för permission samt helglön ändras så att den anställda behåller sin lön i stället för att som tidigare bara få ut motsvarande grundlön.

• Föräldralönen förlängs från två till tre månader.