Även Unionen har nu sagt sa ja till ett nytt avtal med Skogsindustrierna på ungefär samma villkor som de övriga industriavtalen. Nu återstår bara Pappers som sagt nej till avtalet och går i konflikt i dag.

Sveriges Ingenjörer tackade ja till medlarbudet i går. Unionen gjorde det samma i dag. De nya avtalen inom Pappersindustrin följer de tidigare tecknade industriavtalen. De löper på 22 månader och ger 3,2 procent i löneökningar.

Befäst normen
– Genom avtalet med Unionen har vi ytterligare befäst den norm som gäller för 2010 års avtalsrörelse, säger Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna, i en kommentar på organisationens hemsida.

Pappers sade dock nej till budet, vilket upprör Skogsindustrierna. Arbetsgivarna anser att LO-förbundet äventyrar hela industriavtalet, då det inte vill teckna avtal på samma nivå som de andra förbunden.

– Det läge vi nu hamnat i är en direkt attack på industriavtalet. Om Pappers får igenom sina krav innebär det att industriavtalet är satt ur spel, säger Lotta Larson, kommunikationschef på Skogsindustrierna, till TT.

Inväntar kommitté
Skogsindustrierna kräver att industrikommittén, som består av representanter från både fack och arbetsgivare, ska yttra sig om läget som uppstått. Arbetsgivarna skulle egentligen ha beslutat om motåtgärder till Pappers varsel i dag, men avvaktar först ett yttrande från industrikommittén.

– Vi anser att kommittén bör ta ansvar för industriavtalet. Den har till uppgift att värna om det, säger Lotta Larsson.

Pappers sade nej till budet som förbundet ansåg var för dåligt på flera områden, bland annat när det gäller lönenivån. Fackets varsel om blockad mot övertid, nyanställning och utökad bemannings börjar gälla i dag klockan 18.