Elektrikerförbundet varslar om strejk för elektrikerna som arbetar med ombyggnaden av Händelöverket i Norrköping. Facket öppnar också för flera strejkvarsel och kommer redan i morgon ta ställning till ytterligare konfliktåtgärder.

– Vi kan strejka tills det blir en ny istid om vi inte får ett avtalsbud som innehåller ett vettigt lönebud, säger Ronny Wenngren, avtalssekreterare hos Elektrikerna.

I går, söndag, sa både fack och arbetsgivare nej till medlarnas bud om ett nytt kraftverksavtal. Fackets motivering handlar om att lönebudet var för lågt och att Elektrikerförbundet inte anser sig ha fått gehör för något av sina krav.

Familjeliv
Facket vill att det ska gå att förena familjeliv och arbete och kräver därför begränsning av arbetsskyldigheten så att elektriker ska slippa arbeta utanför hemorten. Ett skäl till detta är att elektriker ska kunna hämta barn på dagis och kunna gå ner i arbetstid.

Arbetsgivarna har på sätt och vis rakt motsatt strävan – åtminstone när det gäller arbetstidens förläggning. Den ska vara mer flexibel, tycker arbetsgivarna. Och de fick gehör för detta i medlarnas första förslag, där det står att arbetstagare ska vara skyldiga att arbeta på förskjuten arbetstid.

– Arbetsgivarna vill utestänga kvinnor från höglönebranscher som vår. Både kvinnor och män vill ha ett modernt avtal, som gör det möjligt att ha familj. Arbetsgivarnas krav innebär att de anställda inte vet från dag till dag när de arbetar, säger elektrikernas avtalssekreterare.

Vetokrav
I budet från de tre medlarna, Gunnar A Karlsson, Gösta Larsson och Christina Nygårdh, finns även skrivningar om inhyrning då det finns uppsagda med återanställningsrätt. Medlarnas förslag liknar de avtal som GS och Handels slutit i frågan. Det tycker inte elektrikerna duger. De vill ha ett avtal som är avpassat till elektrikernas rörliga arbetsplatser och Ronny Wennberg säger också:

– Vi vill gärna ha ett veto. Vi skäms inte för att kräva det.

Den nu varslade strejken omfattar 14 personer och den kan träda i kraft fredag den 23 april. Strejken omfattar dem som bygger om panna 14 och 15 i kraftvärmeverket i Händelö.

Sedan tidigare har Elektrikerna varslat om två övertidsblockader. De träder i kraft den 15 respektive 19 april. Det senare innebär bland annat att leveranser till Oskarshamns kärnkraftverk stoppas.

 

– Det här kan vara början till en hel serie varsel. Hittills har vi bara tagit till mjuka åtgärder, säger Ronny Wenngren.