Industriavtalet kan vara hotat efter årets avtalsrörelse. Skogsindustrierna hävdar att det är Pappers fel, men förbundets ordförande Jan-Henrik Sandberg slår tillbaka.
– Det är rent trams. Industriavtalet har inte fungerat en minut den här gången. Hela avtalsrörelsen har kortslutits av Svensk Näringsliv, säger han.   

I morgon förmiddag fortsätter förhandlingarna mellan Pappers och Skogsindustrierna, om det blir som facket vill.

– Vi har i dag skickat en förhandlingsframställan till arbetsgivarna och sedan får vi se vad det ger, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

De övriga fackförbunden inom Pappersindustrin fick sina avtal klara efter helgens medlarbud. De har tackat ja till avtal som liknar de övriga industriuppgörelserna och ger 3,2 procent löneökningar på 22 månader. Bara Pappers har sagt nej.

– Det var inte oväntat att vi skulle bli ensamma kvar, men vi låter oss inte nedslås utan fortsätter med förhandlingar och förberedelser för konflikt, säger Jan-Henrik Sandberg.

Reallönesänkning
Papper anser att slutbudet från medlarna gav för lite på flera viktiga punkter. Och att löneökningar som de andra accepterat är för låga för att klara reallönerna.

– Vi säger inte ja till lönesänkningar. De industriavtal som är tecknade ger definitivt en reallönesänkning i år och troligen också på hela avtalsperioden, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Att Pappers kräver högre löneökningar än de andra industriförbunden fått igenom är ett angrepp på Industriavtalet, anser fackets motpart Skogsindustrierna. Om de skulle acceptera kraven sätts hela samarbetet kring industriavtalet ur spel, hävdar arbetsgivarna.

Men Pappers har en annan syn på saken. Enligt Jan-Henrik Sandberg är det Svenskt Näringsliv som saboterat industriavtalet och hela avtalsrörelsen.

– Svenskt Näringsliv har valt ut de svagaste avtalsområdena till att gå först och förbjudit alla andra att förhandla, säger han.

Fortsatta konfliktförberedelser
Jan-Henrik Sandberg är kritisk till att arbetsgivarorganisationerna i stället för att förhandla själva, om till exempel bemanningsfrågan, har väntat på IF Metall och Teknikföretagen. Allt på uppmaning av Svenskt Näringsliv.

– Arbetsgivarorganisationerna på avtalsområden där motståndet varit starkare har inte fått förhandla. Nu räknar de med att vi ska ta de låga avtal som de första skrivit under, men det går vi inte med på. Vi har rätt att teckna våra egna avtal.

Pappers fortsätter i dag sina konfliktförberedelser. I kväll klockan 18 inleds en blockad mot övertid, nyanställningar och utökad bemanning på samtliga arbetsställen på avtalsområdet.

– Förhoppningsvis kan det leda till att arbetsgivarna blir mer intresserade av förhandlingarna. Det märks att de känner sig pressade, för vi har fått in en massa dispensansökningar.

På fredag morgon utökas också konflikten med strejk på sex arbetsställen om parterna inte kommit överens innan dess.