Rätten till heltid står i fokus för Kommunal. Att tillsätta en arbetsgrupp, som parterna inom Handels kom överens om förra i veckan, räcker inte enligt kommunalaren Arja Wallin.

I veckan påbörjar Sveriges största fackförbund Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sina förhandlingar. Enligt Arja Wallin, undersköterska och ordförande för Kommunals sektion i Botkyrka med drygt 2.500 medlemmar, är rätten till heltid och anställningstryggheten de viktigaste frågorna.
 

 
Arja Wallin  

Liksom inom Handels organiserar Kommunal främst kvinnor, och många med låga löner, tillfälliga anställningar och deltidstjänster. När avtalet mellan Handels och Svensk Handel slöts förra veckan stod det klart att rätten till heltid ska utredas av en arbetsgrupp med tre personer från vardera parten. De har till nästa avtalsrörelse på sig att komma fram till ett resultat. Det vill säga våren 2012.

– Jag kan inte direkt säga att det är bra. Det är alltid frågan om hur lång tid det tar när det gäller arbetsgrupper. Går det ytterligare flera år innan det händer något i praktiken, säger Arja Wallin.

Rätten till heltid har minst sagt varit en långkörare för Kommunals medlemmar. Att det ändå diskuteras flitigt är ett sorts framsteg, anser Arja Wallin. Hon skulle helst se att det blev lagstiftning av frågan.

– Lagen gäller ju alla. Därför är det bättre än avtal. Det är ju inte bara inom våra områden det finns lågavlönade kvinnor som har deltider.


FAKTA / Kommunals krav i korthet

  • Löneökningar med minst 620 kronor per månad, och ett lägsta utrymme om 2,6 procent. En jämställdhetspott om 125 kronor per månad.
  • Ett centralt löneavtal.
  • Trygghet i anställningen. Heltid ska vara normen men det ska vara möjligt att välja sysselsättningsgrad. Inhyrd arbetskraft ska inte vara tillåtet för att lösa permanenta arbetskraftsbehov.
  • Förstärkningar av det aktivt förebyggande arbetet för en bättre miljö och hälsa.
  • Mer aktivt jämställdhetsarbete. Kommunal yrkar att en jämställdhetsnämnd inrättas mellan de centrala parterna.

FAKTA / SKL:s viktigaste utgångspunkter

  • Ekonomiskt ansvarsfulla avtal.
  • Långsiktiga avtal, helst tills vidare.
  • Löner ska sättas lokalt.
  • Ett avtal om helt avgiftsbestämd pension och ett omställningsavtal.