Avtalsrörelsen spetsas till. Såväl Elektrikerförbundet (SEF) som Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA) svarade nej på medlarbudet under söndagseftermiddagen.

 

Hur medlarna tänker sig fortsättningen var inte direkt klart för parterna.

 

Budet låg i linje med redan ingångna avtal ioom svensk industri, 3,2 procent i löneökning över 22 månader.

 

EFA:s vd Ulrika Egerlid Schotte till TT:

 

– Budet var för framtungt jämfört med vad industrin har fått, det vill säga för mycket av löneökningarna i början av avtalsperioden.

 

Hon poängterar att SEF:s medlemmar i genomsnitt tjänar 32 400 kronor i månaden inklusive tillägg.

 

– Det är inte rimligt att de försöker tillskansa sig mer.

 

SEF motiverar sitt nej med att budet om ett nytt kraftverksavtal var helt omöjligt att förhandla vidare om. Enligt facket innebar budet reallönesänkningar, slopad övertidsersättning och i stället tillägg för obekväm arbetstid. "Det skulle innebära en lönesänkning med över 10 000 kronor per år för en genomsnittlig kraftverksmedlem", står det på SEF:s hemsida.

 

Sedan tidigare har SEF varslat om två övertidsblockader. De träder i kraft den 15 respektive 19 april. Det senare innebär bland annat att leveranser till Oskarshamns kärnkraftverk stoppas.

 

– Vi är oerhört bekymrade av dessa tunga varsel som kan slå hårt mot industrin, säger Ulrika Egerlid Schotte.

 

Även Pappers och Skogsindustrierna skulle svara medlarna på eftermiddagen. Arbetsgivarna tackade ja medan facket först klockan 17 skulle ge besked.

 

TT