I helgen gör parterna inom pappersindustrin ett sista ryck för att få till ett avtal innan blockaden bryter ut på måndag. Men arbetsgivarna förbereder också en plan B, med motåtgärder till fackets varsel.
 
– Strejk och konflikt förlorar alla på. Därför vill vi träffa ett avtal i helgen. Samtidigt förbereder vi oss för konflikt. Vi kan inte utesluta att själva vidta möjliga motåtgärder, till exempel blockad, säger Marie S. Arwidson, vd på Skogsindustrierna i en kommentar till förhandlingsläget.

Avtal är målet
Parterna inom pappersindustrin återupptog förhandlingarna i går eftermiddag. Enligt Pappers fördes konstruktiva samtal, men det gjordes inga konkreta genombrott. Förhandlingarna fortsätter i dag och troligen även i helgen.

Målet med är att ett avtal ska vara klart innan Pappers blockad mot övertid, nyanställningar och utökad bemanning träder i kraft på måndag. Det är fack och arbetsgivare överens om.

– Skogsindustrierna vill ha ett avtal. Alla andra avtal inom industrin är på plats, och Skogsindustrierna har erbjudit Pappers avtal enligt den satta industrinormen, säger Marie S Arwidson, vd.

Låglönesatsning
Men det räcker inte för Pappers. Facket har sagt nej både till löneläget, som det anser är för lågt, och till de lösningar som finns bemanningsfrågan i de tecknade industriavtalen.

Pappers driver också en låglönesatsning, där arbetsplatser med lägre löneläge ska få större löneökningar än de anställda på arbetsplatser med högre lön. Även avräkningen för avtalspensionen är en svårlöst fråga i förhandlingarna.

Måndag klockan 18
Om parterna inte enas träder Pappers blockadvarsel i kraft på samtliga arbetsplatser på avtalsområdet måndag klockan 18. Den 16 april klockan sex på morgonen går de anställda på sex arbetsplatser även ut i strejk, då fackets nästa varsel träder i kraft.

Skogsindustrierna förbereder sig därför även på motåtgärder. De hotar med blockad, men säger att beslutet fattas först på måndag. Om parterna inte tecknat avtal innan dess.