Även IF Metalls medlemmar i motorbranschen har fått ett nytt avtal. Innehållet är tillstora delar det samma som i förbundets tidigare tecknade avtal.

Avtalet löper från den 1 maj i år och 22 månader framåt. Löneökningarna blir 3,2 procent under perioden, varav 0,9 procent betalas ut den 1 juni år. Nivåerna ligger helt i linje med IF Metalls övriga avtal, men det finns en större individgaranti.  Hälften av löneökningarna ska läggas ut generellt, det vill säga lika mycket för varje anställd, och hälften går till en lokal pott.

Avtalet innebär också att föräldralönen utökas med en månad. En särskild arbetsgrupp ska också behandla frågor om arbetsorganisation, lönebildning, jämställdhet och diskriminering. Förhoppningen är att motorbranschen ska bli mer jämställd, då det i dag finns väldigt få kvinnor på avtalsområdet.

– Det är ett stort problem. Vi hoppas att arbetsgruppen kan analysera varför få tjejer söker jobb inom branschen, säger Christer Persson, chef för IF Metalls förhandlingsenhet i en kommentar till avtalet

Motorbranschavtalet omfattar 14.800  av IF Metalls medlemmar. De arbetar bland annat som fordonstekniker, mekaniker, bilplåtslagare och billackerare.