BOKNOTIS. När jag läser de personliga berättelser som utgör den finlandssvenska antologin De andra, slås jag genast av hur många av skribenterna som talar om kriget. 

Och då inte bara eller främst det finska vinterkriget, utan också inbördeskriget som ägde rum under några månader 1918; ett krig som trots att de som skriver inte har egna minnen från det uppenbarligen fortsätter att forma finsk identitet.

Gemensamt har de upplevelsen att klassaspekten av detta krig var något som skulle tystas ner. Det är inte en oviktig kunskap att ha med sig när man läser de här texterna om just klasstillhörighet och klassresor.

Det är symptomatiskt att man velat gömma undan klassidan av ett krig som i så stor utsträckning präglat finsk självförståelse.

Sval klassanalys…

För hur mycket de här essäerna än behandlar klass, så bränner det sällan till. Klass brukar vara en infekterad fråga, och här har den lagts på distans. Det är egentligen bara Markus Drake som vågar blotta ett raseri som grundas i klasshat.

Precis som i den andra nyligen utkomna finlandssvenska antologin på samma tema, Obs!Klass, saknar jag de riktigt utlämnande berättelserna om skam och skuld och utanförskap. Det såriga och trasiga. Vilket inte är synonymt med total misär och fattigdom, utan det som finns inuti.

Men stor litteratur…

Som litteratur betraktat är De andra till övervägande del däremot en förtjusande upplevelse, med fantastiska essäer av bland andra Finlands stora namn Monika Fagerholm, Sofi Oksanen och Kjell Westö.

Antologi: De andra. En bok om klass.
Redaktörer: Silja Hiidenheimo, Fredrik Lång, Tapani Ritamäki och Anna Rotkirch.
Förlag: Söderströms.

Therese Eriksson

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn