Kommunal ser Handels avtal som ”ett steg i rätt riktning”.

– Framför allt två saker är bra: att lönerna höjs den 1 april och att avtalet har en jämställdhetsprofil, tycker Håkan Pettersson.

Rätt till heltid är en hjärtefråga både för Handels och Kommunal. På den punkten fick inte Handels igenom sina krav. Frågan om heltid hänskjuts till en arbetsgrupp.

Kan det vara till nackdel för Kommunal?

– Det får vi se. Det kan jag inte bedöma, säger Håkan Pettersson.

Den 31 mars gick åtskilliga av Kommunals avtal ut. Det största och viktigaste är avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting. Den 30 april, den 31 maj och den 30 juni löper fler avtal ut.

Avtalet med Vårdföretagarna går ut den 30 juni för alla utom personliga assistenter. De lever i ett avtalslöst tillstånd sedan Vårdföretagarna sade upp det sista avtalsåret, det vill säga 2010, i slutet av förra året. Avtalet skulle ha gett lönelyft på 850 kronor i månaden på heltid.

– Förhandlingarna om villkoren för personliga assistenter har kommit med i förhandlingarna om våra övriga avtal med Vårdföretagarna. Vi räknar med att sluta avtal med Vårdföretagarna för de personliga assistenterna samtidigt som för övriga grupper, berättar Håkan Pettersson.

 

Agneta Jöhnk, chef på SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning, håller inte med om att Handels avtal blir ett märke för löneökningarna i kommuner och landsting.

– Det konkurrensutsatta märket fick vi redan när IF Metall gjorde upp. Sedan är det klart att liknande organisationer, som Handels och Kommunal, påverkar varandra. Det är klart att avtalet för handeln påverkar oss, men på vilket sätt vet jag inte än, säger hon.