Gruvarbetarnas underjordstillägg höjs med 300 kronor nästa år och blir 1 774 kronor i månaden, berättar Anders Ferbe, som hos IF Metall är ansvarig för gruvavtalet.

Han berättar också att en arbetsgrupp ska se över hur underjordstillägget ska utvecklas med tiden.

För gruvarbetarna är underjordstillägget en stor och viktig fråga. Tillägget har funnits i det centrala avtalet sedan 2007. Avtalsregleringen nu innebär att det höjs den 1 januari nästa år.

Liksom IF Metalls övriga avtal är gruvarbetarnas avtal 22 månader långt och ger 3,2 procent i påslag. Bemanningsfrågan är reglerad på samma vis som i bland annat teknikavtalet.